29 mars

Vi är en, hör ihop
Som två träd med samma rot
Å jag är för alltid din vän
När jag kan ger jag svar
På den kraft vår kärlek har
Den ger mer än vi ser.
Vi är en, hör ihop
Som två träd med samma rot
Å jag är för alltid din vän
När jag kan ger jag svar
På den kraft vår kärlek har
Den ger mer än vi ser.

RSS 2.0